10 april 2007

Evalutatie prototype 4

Papieren protype 4 is gebeurd. 6 nieuwe testpersonen hebben onze nieuwe UI voor amazon geëvalueerd.
Er zijn nog nuttige dingen boven gekomen. We zullen op bepaalde vlakken duidelijke beslissingen moeten nemen, want de dingen waar we vorige keer geen definitieve beslissing over genomen hebben (maar enkel een compromis gesloten hebben), zorgen nu voor verwarring bij de testpersonen. Ik denk hierbij aan de stappen op de homepagina en de 2 ADD-knoppen.

Er moet nu snel gewerkt worden aan de finale versie in HTML of PHP of Flash of... zodat we volgende weekend nog een laatste keer kunnen testen. Ik vraag me af of het mogelijk is de finale versie aan Amazon te hangen, dit zou volgens mij veel werk besparen (anders moet je foto's en tekst gaan zoeken en dat bewaren en een DB onderhouden...).

Geen opmerkingen: