17 april 2007

De wiki werkt terug!

En de wiki is terug online.

16 april 2007

Presentatie van ChimetenShop

Ik heb de presentatie gewijzigd omdat de oorspronkelijke versie nogal "sober" was. Ik heb een LaTeX-versie gemaakt en op bepaalde plaatsen de tekst wat gewijzigd.

Ik zal de presentatie mailen + de tex-file met commentaar in, want de wiki is nog altijd onbereikbaar...

15 april 2007

HTML - implementatie positief onthaald!

8 nieuwe testpersonen hebben de HTML-implementatie van onze GUI geëvalueerd en de resultaten zijn zeer positief. Er waren enkele opmerkingen die vooral voortkomen uit het feit dat dit de eerste implementatie is. De implementatie is geen perfecte kopie van de papieren versie omdat het te veel werk vroeg om dit allemaal te maken.
Oorspronkelijk wilden we onze implementatie aan de Amazon API hangen, maar we zijn van dat idee moeten afstappen omdat we geen PHP-server hadden. We hebben dan besloten om gewoon wat gegevens manueel in te geven. Daardoor waren de zoekresultaten niet altijd optimaal.

Als alle foutjes uit de implementatie worden gehaald en het mogelijk is om een exacte kopie van het papieren prototype te maken, zouden de commentaren van de testpersonen nóg positiever geweest zijn.

De meeste testpersonen voelden intuïtief aan waar ze moesten klikken: wat zij verwachtten dat er was, was er ook effectief en deed ook wat ze wilden. Sommigen vlogen door de site alsof ze het al jarenlang gebruikten.

11 april 2007

Presentatie resultaten

Ik heb een presentatie gemaakt van onze resultaten. Voor prototype 3+4 zit ik een beetje in de problemen: qua layout enzo verschillen die niet echt (allé, voor de schermen die ik in de presentatie gebruik). Kan iedereen eens naar die presentatie kijken en opmerkingen enzovoort op de wiki te zetten, dan vervolledig ik nog wel de presentatie (ge moogt natuurlijk ook rechtstreeks de presentatie aanpassen ;) ).

Verder moet er ook nog een presentatie gemaakt worden voor ons deel uit het boek. Kan iemand daar al aan beginnen, dan wil ik die nog wel aanvullen. Kan iedereen die ze niet kan maken een mail sturen, dan zal ik nog wat nachtrust opofferen om een presentatie te maken. Stefan, gij moet gene mail sturen, gij hebt al genoeg gedaan (vult uw uren maar in op de wiki).

10 april 2007

Evalutatie prototype 4

Papieren protype 4 is gebeurd. 6 nieuwe testpersonen hebben onze nieuwe UI voor amazon geëvalueerd.
Er zijn nog nuttige dingen boven gekomen. We zullen op bepaalde vlakken duidelijke beslissingen moeten nemen, want de dingen waar we vorige keer geen definitieve beslissing over genomen hebben (maar enkel een compromis gesloten hebben), zorgen nu voor verwarring bij de testpersonen. Ik denk hierbij aan de stappen op de homepagina en de 2 ADD-knoppen.

Er moet nu snel gewerkt worden aan de finale versie in HTML of PHP of Flash of... zodat we volgende weekend nog een laatste keer kunnen testen. Ik vraag me af of het mogelijk is de finale versie aan Amazon te hangen, dit zou volgens mij veel werk besparen (anders moet je foto's en tekst gaan zoeken en dat bewaren en een DB onderhouden...).

04 april 2007

HTML-prototype

Ik heb al een begin van een HTML-prototype gemaakt. Ik zal dit ook op de wiki zetten.

update: er zijn nog enkele functies geïmplementeerd. Het prototype staat nu hier.

02 april 2007

Wie heeft wat gedaan

Ik heb gezien dat Samuel een pagina gemaakt heeft op de wiki zodat iedereen kan invullen wat hij heeft gedaan en hoe lang hij ermee bezig is geweest. Ik dacht dat het ook de bedoeling was dat iedereen duidelijk aangaf wat hij heeft gedaan en dus niet enkel een vage omschrijving geeft (vb. "prototype 1"), maar ik weet het niet zeker. Misschien kan de prof dit verduidelijken...
Als dat nodig is, moet ieder dan maar een sectie maken waarin hij beschrijft wat hij gedaan heeft en hoeveel tijd hij erin stak. Het tabelletje van Samuel is dan handig om een totaal te berekenen van de geinvesteerde uren.