18 maart 2007

Consistentie

Ik heb opnieuw iets interessants gevonden om ons prototype te testen.
In de post van 12 maart op Boxes and Arrows zijn er 11 heuristieken opgesomd met uitleg. Amazon wordt bij consistentie als voorbeeld gebruikt: de structuur van de pagina voor een boek is zeer complex maar wel bij elk boek hetzelfde. Een regelmatige gebruiker is die gewoon.
Het is belangrijk dit overal in ons prototype door te voeren. We hebben dit reeds gedaan bij het herzien van ons eerste prototype: we hebben nu overal de auteur onder de titel geplaatst ipv op de ene plaats ernaast en op de andere eronder.

Er staan nog interessante dingen bij, zeker eens lezen!

Geen opmerkingen: